Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

666/2021 Demontaż ścian, wykładzin i śluz szpitala tymczasowego dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-05-22 2021-05-25 12:20 2021-05-25
618/2021 Remont łazienek na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ MSWiA w Katowicach zlokalizowany w Częstochowie przy ul. Kopernika 38 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-05-04 2021-05-13 12:00 2021-05-17
605/2021 Dostawę zestawów do konikopunkcji w ramach projektu: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi”. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-05-04 2021-05-10 12:00 2021-05-11
350/2021 Dostawa kamer z detektorem ruchu na stanowiska IT oraz konsole zbiorcze do monitorowania IT w ramach projektu: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi”. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-03-29 2021-04-08 10:00 2021-05-04
112/2021/III Remont łazienek na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ MSWiA w Katowicach zlokalizowany w Częstochowie przy ul. Kopernika 38 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2021-03-24 2021-04-08 12:00 2021-05-04
355/2021 Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków w systemie cateringowym w opakowaniach jednorazowych dla szpitala tymczasowego dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-03-23 2021-03-25 12:00 2021-05-04
112/2021/II Remont łazienek na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ MSWiA w Katowicach zlokalizowany w Częstochowie przy ul. Kopernika 38 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2021-03-03 2021-03-12 10:00 2021-03-15
112/2021 Remont łazienek na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ MSWiA w Katowicach zlokalizowany w Częstochowie przy ul. Kopernika 38 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2021-02-15 2021-02-25 12:00 2021-03-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa