Lista postępowań PZP

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

21/PNP/SW/2021 „Usługa żywienia pacjentów SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta G. Załogi hospitalizowanych w oddziale zlokalizowanym w Częstochowie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-24 2021-06-07 10:00 --
20/PNE/SW/2021 „Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-10 2021-06-10 09:00 --
18/PNE/SW/2021 „Dostawa odczynników do dzierżawionego analizatora Vidas -3 oraz kaset do gazometrów ABL -90” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-07 2021-06-09 09:00 --
19/PNP/SW/2021 Dostawa materiałów opatrunkowych, serwet i innych wyrobów jałowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-30 2021-05-12 08:00 --
13/PNP/DOT/2021 „Dostawa ssaka, pomp infuzyjnych, kardiomonitora, aparatu USG” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-28 2021-05-12 10:00 --
12/PNP/DOT/2021 Przedmiotem umowy jest wymiana 1 szt. dźwigu osobowego w budynku SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w Częstochowie przy ul. Kopernika 38a. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-04-14 2021-06-14 09:00 --
14/PNP/DOT/2021 "Dostawa ambulansu z wyposażeniem w ramach projektu pn: „Doposażenie ZRM SPZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-07 2021-04-29 10:00 --
11/PNE/SW/2021 „Dostawa leków i wyrobów medycznych jednorazowych oraz środków ochrony indywidualnej” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-31 2021-05-05 08:00 --
17/PNP/SW/2021 „Usługa żywienia pacjentów SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta G. Załogi hospitalizowanych w oddziale zlokalizowanym w SP ZOZ „Repty” GCR w Tarnowskich Górach” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-19 2021-03-29 08:00 --
10/PNP/SW/2021 „Usługa żywienia pacjentów SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta G. Załogi hospitalizowanych w oddziale zlokalizowanym w SP ZOZ „Repty” GCR w Tarnowskich Górach” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-11 2021-03-19 08:00 --
8/PNP/SW/2021 „Dostawa żywności i artykułów spożywczych” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-02-08 2021-02-16 08:00 --
5/PNP/SW/2021 „Dostawa odczynników do dzierżawionego analizatora Beckman Coulter Access” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-02-08 2021-02-16 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa