Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

6/PNE/SW/2021 Dostawa odczynników – kaset do gazometrów ABL - 90 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-21 2021-05-24 08:00 2021-05-04
35/PNE/DOT/2020 Zakup wyposażenia obiektowego, w tym doposażenie infrastruktury technicznej w ramach projektu: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-05 2021-02-05 11:00 --
34/PNE/DOT/2020 Dostawa sprzętu i odczynników do laboratorium w ramach projektu „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-05 2021-02-08 08:00 --
33/PNE/DOT/2020 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych i środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-05 2021-02-08 11:00 --
31/PNE/DOT/2020 Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-05 2021-02-05 08:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa