Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-17 z 17  pokazuj  pozycji

22/COV/DOT/2021 Dostawa stacjonarnego aparatu RTG w ramach projektu w ramach projektu: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowania wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe (otwarte) Dostawy 2021-05-31 2021-06-11 08:00 --
666/2021/II Demontaż ścian, wykładzin i śluz szpitala tymczasowego dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-05-25 2021-05-27 13:30 --
665/2021 Demontaż zabudowy wnętrza szpitala tymczasowego dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-05-22 2021-05-25 12:10 --
664a/2021 Demontaż instalacji wentylacji szpitala tymczasowego dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-05-22 2021-05-25 11:20 --
664/2021 Demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnych szpitala tymczasowego dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-05-22 2021-05-25 11:10 --
695/2021 Demontaż systemu przyzywowego szpitala tymczasowego dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-05-22 2021-05-25 13:10 --
663/2021 Demontaż instalacji gazów medycznych szpitala tymczasowego dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-05-22 2021-05-25 10:20 --
659/2021 Demontaż instalacji elektrycznych szpitala tymczasowego dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2021-05-22 2021-05-25 10:10 --
676/2021 Przygotowanie i opracowanie kompleksowej analizy stanu nieruchomości „due diligence” związanej z terenami oraz budynkiem zlokalizowanym przy ulicy Wita Stwosza 39 i 41 w Katowicach. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-05-18 2021-05-25 09:00 --
16/COV/DOT/2021 Zakup wyposażenia obiektowego, w tym doposażenie infrastruktury technicznej w ramach projektu: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-03-24 2021-04-01 08:00 --
15/COV/DOT/2021 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych i środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-03-17 2021-03-25 11:00 --
9/COV/DOT/2021 Dostawa sprzętu i odczynników do laboratorium w ramach projektu „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowania wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe (otwarte) Dostawy 2021-02-10 2021-02-19 08:00 --
4/COV/DOT/2021 Dostawa sprzętu i odczynników do laboratorium w ramach projektu „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowania wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe (otwarte) Dostawy 2021-01-22 2021-02-08 08:00 --
2/COV/DOT/2021 Zakup wyposażenia obiektowego, w tym doposażenie infrastruktury technicznej w ramach projektu: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowania wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe (otwarte) Dostawy 2021-01-22 2021-02-22 08:00 --
1/COV/DOT/2021 Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowania wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe (otwarte) Dostawy 2021-01-22 2021-02-15 08:00 --
3/COV/DOT/2021 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych i środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowania wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe (otwarte) Dostawy 2021-01-22 2021-02-08 11:00 --
8/2021 Usługa kontroli zewnątrzlaboratoryjnej - system oceny wiarygodności analiz medycznych – Kontrole Zewnątrzlaboratoryjne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Postępowania wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe (otwarte) Usługi 2021-01-20 2021-01-26 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa